Интерактивные технологии в обучении
Сайт «Готовимся к урокам» – помощь в обучении украинскому и русскому языкам и литературе. Каждый ученик проходит небольшую регистрацию, получает доступ в личный кабинет, где ждут его задания, помощь для выполнения которых находится в разделе «Предметы».
Участвуйте в конкурсах и получайте призы !

Смотреть все
3
admin
3
admin
1
Кирилл
7
Борисов
6
ДудкА
9
Харитонова
9
admin
3
admin

Поняття про складне речення 1 Января 14:17   Просмотров: 2206  0
Складне речення


Складним називається речення, утворене з двох або більше простих, об´єднаних в одне ціле за змістом та інтонацією.

Кожна граматична основа разом з другорядними членами або без них утворює частину складного речення, яка має будову простого речення.

Частини складного речення об'єднуються в одне ціле за змістом та інтонацією.

НАПРИКЛАД: 1. Море лютувало, але  сила хвиль ще  відставала від сили вітру  (М. Трублаїні). 2. Олень єдиний  врятувався зі стадаяке  винищила вовча  зграя.  (М. Трублаїні).

Зміст складного речення є цілісним синтаксичним вираженням єдиної складної думки й зумовлений змістом його складових частин. 

Залежно від способу поєднання простих речень у складному розрізняють такі основні види складних речень:

а) складні безсполучникові речення;
б) складні сполучникові речення.


Сурядний зв'язок передбачає синтаксичну рівноправність частин (від однієї частини до іншої не можна поставити запитання).

Підрядний зв'язок передбачає синтаксичну нерівноправність частин (від однієї частини до іншої можна поставити запитання).
 

 

Вправа 1.
І. Визначте, яке з поданих речень є простим, яке - складносурядним, яке  - складнопідрядним, а яке -  безсполучниковим. Відповідь обґрунтуйте.


1. Заплакане вікно повіки розтулило, намокли у дерев пошарпані* вітрила (Г.Дудка). 2. Мене ліси здоров'ям напували, коли бродив у їхній гущині (В.Симоненко). 3. Синій вечір тихо бродить, квіти колихає і навшпиньки в хату входить, вікна затуляє (Г.Дудка). 4. Усе іде, але не все минає над берегами вічної ріки (Л.Костенко).

* Пошарпані  — (рос.) истрёпанные.

ІІ. Спишіть речення, підкресліть граматичні основи.
Вправа 2.
Розв'яжіть тести.

 
Складне речення

Саме 1483 рік став початком україномовного книгодрукування, а відбулося це на 91 рік раніше від появи "Апостола" Івана Федорова.

    Інструкція
 1. Вкажіть граматичні основи речення:
  рік став, відбулося раніше
  1483 рік став, відбулося це
  рік став початком, відбулося це
   
 2. Вкажіть вид речення:
  сполучникове, складносурядне
  сполучникове, складнопідрядне
  безсполучникове
   
 3. Які засоби зв'язку між частинами складного речення?
  інтонація
  інтонація та сполучник
  сполучник