Интерактивные технологии в обучении
Сайт «Готовимся к урокам» – помощь в обучении украинскому и русскому языкам и литературе. Каждый ученик проходит небольшую регистрацию, получает доступ в личный кабинет, где ждут его задания, помощь для выполнения которых находится в разделе «Предметы».
Участвуйте в конкурсах и получайте призы !

Смотреть все
3
admin
3
admin
1
Кирилл
7
Борисов
6
ДудкА
9
Харитонова
9
admin
3
admin

Поняття про складносурядне речення 1 Января 15:07   Просмотров: 1623  0
Складносурядне речення

Складносурядним  називається складне речення, частини якого рівноправні за змістом і пов'язані між собою сурядними сполучниками.
 
ПОРІВНЯЙТЕ:
 
Складносурядне речення Складнопідрядне речення
Збиралося на дощ, і люди поспішали згорнути сіно. Люди поспішали згорнути сіно, бо збиралося на дощ.
 
Деколи частини складносурядного речення незалежні лише формально. НАПРИКЛАД, у реченні Ялинка затремтіла від низу до вершечка, і кілька зелених глиць упало на сніг (М.Коцюбинський)  між частинами виразно відчутні причинно-наслідкові відношення: кілька глиць упало тому, що ялинка затремтіла.

Частини складносурядного речення пов'язуються інтонацією та сурядними сполучниками, зокрема:
єднальними і (й), та (в значенні і), і...і, ні...ні, ані...ані, не тільки...але й;
протиставно-зіставними  — а, але, та (в значенні але), проте, зате, однак;
розділовимиабо, чи, то...то, чи то...чи то, не то...не то, або...або, чи...чи, хоч...хоч.

Будову складносурядного речення можна зобразити за допомогою схеми. У ній частини речення позначаємо квадратними дужками, між якими ставимо відповідний розділовий знак і сурядний сполучник. НАПРИКЛАД: Гроза минула, і пахучі квіти усі в краплинках (М.Рильський). Схема цього речення:  [ ],  і  [ ].

Складносурядні речення широко представлені в науковому, офіційно-діловому стилях, а також в усному мовленні.
 

Вправа 1.
І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Визначте межі частин складносурядних речень і поставте між ними коми. Підкресліть сполучники. Накресліть схеми речень.


1. Вітер напинає* вітрило а (в)далині височіють вітряки, повернувши крила вітрові (на)зустріч (Ю.Белічко). 2. Дерева мене ч(е,и)кають і падає листя насте(ж,ш)ку і падають зорі в долоні і падає сон у траву... (І.Драч). 3. В'ється смуга сірого бетону під крилом могутнім літака і Бориспіль в(е,и)чоровий тане в пов(е,и)ні зеленій  вишняка  (М.Боровко).  4. Ні людей, ні хат не було але смужечка синього диму снувалася (по)між деревами  (Б.Лепкий). 5. Не тільки тужна пісня лилася із змученої душі матері а й протікали сльози гарячі на її обли(ч,чч)і  (Г.Тютюнник). 6. Свіча плакала і крізь ті сльози попливли перед очима картини пережитого (В.Сичевський). 7. Стихне м(е,и)лодія й (з,с)хлипне поволі** срібна хмаринка перлистим*** дощем (З.Мороз). 8. Минає дощ та від його краплин не стане на душі моїй т(е,и)пліше (Л.Гудзь).

*  Напинати  — (рос.) натягивать,  надувать,  распускать.
**  Поволі  —  (рос.) медленно, постепенно. 
*** Перлистий  — (рос.) жемчужный.
Вправа 2.
Розв'яжіть тести.

 

Складносурядне речення

Першою книгою, повністю написаною сучасною українською мовою, була "Енеїда" Івана Котляревського, і світ вона побачила 1798 року.

    Інструкція
 1. Наведене речення відповідає схемі:
  [], але [].
  [], [], і [].
  [], і [].
   
 2. Вжитий між частинами даного речення сполучник належить до:
  єднальних
  протиставно-зіставних
  розділових
   
 3. Вкажіть граматичні основи речення:
  написаною книгою, вона побачила
  "Енеїда" була книгою, світ побачила
  "Енеїда" була книгою, вона побачила