Интерактивные технологии в обучении
Сайт «Готовимся к урокам» – помощь в обучении украинскому и русскому языкам и литературе. Каждый ученик проходит небольшую регистрацию, получает доступ в личный кабинет, где ждут его задания, помощь для выполнения которых находится в разделе «Предметы».
Участвуйте в конкурсах и получайте призы !

Смотреть все
3
admin
3
admin
1
Кирилл
7
Борисов
6
ДудкА
9
Харитонова
9
admin
3
admin

Розділові знаки між частинами складносурядного речення 1 Января 16:33   Просмотров: 2580  2
Розділові знаки між частинами складносурядного речення

Між частинами складносурядного речення ставимо кому, крапку з комою, тире.

Між частинами складносурядного речення здебільшого ставимо кому, за змістом простих речень події відбуваються одночасно або послідовно. НАПРИКЛАД: Нове століття вже на видноколі, і час новітню створює красу (Л.Костенко).

Не ставимо кому між двома частинами складносурядного речення, з'єднаними одиничним сполучником і (й), та (в значенні і), або, чи, у таких випадках:
• якщо обидві частини мають спільне слово (сполучення слів). НАПРИКЛАД: 1. На річці бухикнуло весло та злякано пискнув кулик (М. Стельмах).  2. В одну мить розсунувся простір і стали ближчими зорі (Ю.Мушкетик);
• якщо речення питальне, спонукальне чи окличне. НАПРИКЛАД: Чого світання так ясніє в полі і ген сріблиться пісенька дзвінка? (М.Стельмах).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Між однорідними членами речення, з'єднаними одиничними сполучниками чи, або, та (в значенні і), і(й), кому не ставимо, а між частинами складносурядного речення, з'єднаними цими ж сполучниками, кому здебільшого ставимо.

ПОРІВНЯЙТЕ :
1. Сонце прокинеться й усміхнеться небу.
2. Сонце прокинеться, й  зійдуть росою  отави.
3. Завтра  сонце прокинеться й  зійдуть росою  отави.

Між частинами складносурядного речення ставимо тире, якщо обидві частини виражають причинно-наслідкові відношення, різке протиставлення або швидку зміну подій. У таких реченнях друга частина вимовляється з підсиленням тону, перед нею витримується пауза. НАПРИКЛАД: 1. Чужих два слова в пісні буде — і пісня вся тоді чужа! (Д.Павличко). 2. Ще мить — і сад загубить пишну вроду (Д.Луценко).

Між ускладненими або далекими за змістом частинами складносурядного речення ставимо крапку з комою. НАПРИКЛАД: Усе зраділо, стрічаючи день; і день зрадів, розцвітаючи, ясний, теплий, погожий  (Панас Мирний).
Вправа 1.
І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки та розкриваючи дужки. У яких реченнях обидві частини мають спільне слово (сполучення слів)? Підкресліть це слово (сполучення слів).


1. Сяйливо блима (ясно)зорий сад і місяць тане в ночі на долоні (Г.Дудка). 2. Місяць зблід і разом з цим зблідли скорботні солдатські обли(ч,чч)я (Г.Тютюнник). 3. А за Дніпром купалися в мар(е,и)ві знайомі мені вже села й куріли димки над садками (Г.Тютюнник). 4. Або рибку з'їсти або на дно сісти (Нар. творчість). 5. Уже давно стояла ніч над з(е,и)млею і зорі виблискували з темного неба (Панас Мирний). 6. І вже каштанам (ні)коли дрімати і сонце (не)надивиться (з)гори на їх носи, рум'яні і кирпаті, на витівки, на ігри дітвори  (В.Симоненко). 7. Десь пл(е,и)вуть дощі по ши(б,п)ках і бредуть сніги в полях  (Є. Сарапулова).

II. Підкресліть члени речення в першому реченні.
 
Вправа 2.
Розв'яжіть тести.

 
Розділові знаки між частинами складносурядного речення

    Інструкція

 1. Вкажіть речення, у якому неправильно розставлено розділові знаки:
  Пізнайте істину - і вона порятує вас.
  Чи то вітер верхівям смерек гуляє, чи то вовк самотній виє.
  У полях диміла місячна курява, і тихим посвистом бриніли жита й пшеничні ожереди.
   
 2. Вкажіть речення, у якому необхідно поставити тире між його частинами:
  Пограли гори-хвилі і скіпок не стало.
  І Дніпр укрили байдаки і заспівали козаки.
  А десь біжать залізні коні і пахне холодом трава.
   
 3. Між частинами якого складносурядного речення не потрібен ніякий розділовий знак (розділові знаки пропущено)?
  Згода дім будує а незгода руйнує.
  А в житі стежка заповітна і перепілка не змовка.
  Всихає непокірне верховіття і літнє листя бронзою дзенить.