Интерактивные технологии в обучении
Сайт «Готовимся к урокам» – помощь в обучении украинскому и русскому языкам и литературе. Каждый ученик проходит небольшую регистрацию, получает доступ в личный кабинет, где ждут его задания, помощь для выполнения которых находится в разделе «Предметы».
Участвуйте в конкурсах и получайте призы !

Смотреть все
3
admin
3
admin
1
Кирилл
7
Борисов
6
ДудкА
9
Харитонова
9
admin
3
admin

Синтаксичний розбір складносурядного речення 1 Января 23:54   Просмотров: 3262  1
Синтаксичний розбір складносурядного речення
Послідовність розбору
1. Указати, що речення складносурядне.
2. Визначити вид за метою висловлювання та емоційним забарвленням.
3. Визначити смислові зв'язки між частинами.
4. Указати кількість частин та засоби зв'язку між ними.
5. Пояснити вживання розділових знаків.
6. Накреслити схему.

Повний синтаксичний розбір складносурядного речення також включає розбір кожної частини як простого речення.
 
Зразок усного розбору
Можна розділити на сто частин яблуко, але не можна розділити землю  (Нар. творчість).
Речення складносурядне, розповідне, неокличне, з протиставними смисловими зв'язками, має дві частини, які поєднані сурядним сполучником але, між частинами ставиться кома.
 
Зразок письмового розбору
Можна розділити на сто частин яблуко, але не можна розділити землю  (Нар. творчість).
Речення складносурядне, розпов., неокл., протист., дві частини, з'єднані спол. але.
[ ], але  [ ].
 
Синтаксичний розбір складного речення

1.Речення складне, вид за метою висловлювання та емоційним забарвленням.
2.Сполучникове, безсполучникове (за наявністю сполучника чи сполучного слова між простими у складному) чи речення з різними видами зв’язку (вказати, якими саме).
3.Якщо сполучникове, то складносурядне чи складнопідрядне.
4.Якщо складносурядне, то вказати смислові зв’язки між частинами: єднальний, розділовий, протиставний, зіставний.
5.Пояснити вживання розділових знаків.
6.Накреслити схему.
7.Розібрати кожне просте речення окремо.
            1                                                                     2
Можна розділити на сто частин яблуко, але не можна розділити землю.
Речення складне, розповідне, неокличне, сполучникове, складносурядне з розділовим сполучником але, складається з двох частин, між якими ставиться кома, [  ], але [  ].
1-е просте: односкладне, поширене, повне, неускладнене, присудок можна розділити – складений дієслівний, можна розділити (що?) яблуко – прямий додаток, можна розділити (як?) на сто частин – обставина способу дії.
2-е просте: односкладне, поширене, повне, неускладнене, присудок не можна розділити – складений дієслівний, не можна розділити (що?) землю – прямий додаток.Вправа 1.
Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Зробіть письмовий синтаксичний розбір трьох складносурядних речень (на вибір).


1. Відчинила вікно і духмяна хвиля ранкової свіжості підхопила мене на крила спогадів (О.Квітневий). 2. Ударив грім і зразу шкереберть* пішло життя (В.Стус). 3. Невелика пасіка була огороджена низьким тином і обставлена од півночі очеретом (І.Нечуй Левицький). 4. Бігла стежка в далеч і губилась а мені у безтурботні дні назавжди, навіки полюбились ніжні і замріяні пісні  (В.Симоненко). 5.Тягуче закашлявся грім і об листя запорощали великі мов боруб'яхи краплі (В.Симоненко). 6. Давно закінчились обжинки і степ соляркою пропах і ховрашок стоїть навшпиньки** із соломиною в зубах (Л.Талалай). 7. Он красуються в траві ромашки а там синіють запізнілі дзвіночки а он горять пелюстки гвоздики (А.Шиян). 8. Тільки сухо й дзвінко тріщать у саду цвіркуни та шарудять стривожені тополі  (З. Тулуб).

* Шкереберть  — (рос.) кувырком.
** Навшпиньки  — (рос.)  на  цыпочках.