Интерактивные технологии в обучении
Сайт «Готовимся к урокам» – помощь в обучении украинскому и русскому языкам и литературе. Каждый ученик проходит небольшую регистрацию, получает доступ в личный кабинет, где ждут его задания, помощь для выполнения которых находится в разделе «Предметы».
Участвуйте в конкурсах и получайте призы !

Смотреть все
3
admin
3
admin
1
Кирилл
7
Борисов
6
ДудкА
9
Харитонова
9
admin
3
admin

Поняття про складнопідрядне речення 2 Января 00:08   Просмотров: 2187  0
Поняття про складнопідрядне речення

Складнопідрядним  називається складне речення, частини якого нерівноправні за змістом і поєднані підрядними сполучниками чи сполучними словами. НАПРИКЛАД: 1. Люблю, коли із неба місяць круторогий туманно дивиться в вікно (В.Сосюра). 2.  Пахне хлібом земля, що дала мені сонце і крила (Д.Павличко).

У складнопідрядному реченні обов'язково є одна головна частина та одна або кілька підрядних. Частина складнопідрядного речення, від якої ставимо питання, називається головною, а частина, яка відповідає на поставлене питання, називається підрядною.

Підрядна частина може стояти перед, після або в середині головної. НАПРИКЛАД:
 Підрядна частина завжди має у своєму складі підрядний сполучник або сполучне слово, які разом з інтонацією є засобами зв'язку частин складнопідрядного речення. Найчастіше вживаними є такі підрядні сполучники: що, щоб, бо, як, ніби, мов, хоч, якщо, якби, тому що, через те що та інші. У ролі сполучних слів уживаються відносні займенники (хто, що, чий, котрий, який) або прислівники (де, куди, як, звідки, коли, доки, поки та ін.).

В усному мовленні підрядна частина відокремлюється від головної паузою, а на письмі  -  комою. Якщо ж підрядна стоїть у середині головної, то коми ставляться з обох боків.
НАПРИКЛАД: 1. Поки жива мова народна в устах народу, до того часу живий і народ (К.Ушинський). 2. Могутній той народ, який має синів, об'єднаних любов'ю до Вітчизни (Л.Силенко). 3. Той, хто по-справжньому любить свою Батьківщину, з усякого погляду справжня людина (В.Сухомлинський).

Складнопідрядні речення поширені в усіх стилях мовлення, особливо в художньому, публіцистичному і науковому.

Будову складнопідрядного речення можна зобразити за допомогою схеми. При цьому головну частину позначаємо квадратними дужками, а підрядну – круглими. Ставимо також відповідний розділовий знак, підрядний сполучник чи сполучне слово, надписуємо питання. НАПРИКЛАД:
 


     
На відміну від сполучників, сполучні слова є членами речення, на них падає логічний наголос і до них можна поставити питання. В українській мові слова що, коли, як, залежно від змісту речення, можуть бути і сполучниками, і сполучними словами.

НАПРИКЛАД: 1. Я бачив яблуньку, що зацвіла восени. 2. Я знаю, що прийде весна.

У першому реченні слово що є займенником, виконує синтаксичну роль підмета, на нього падає логічний наголос, його можна замінити синонімічним займенником яка або іменником яблунька. Отже, це сполучне слово.


 
Вправа 1.
Спишіть речення, підкресліть у них граматичні основи. Проаналізуйте речення за такими критеріями: кількість частин; яка частина головна, а яка - підрядна; місце підрядної частини стосовно головної; на яке питання відповідає підрядна частина; засоби зв'язку. Накресліть схеми речень.

1. Де був колись бір, стало велике село Бірки (Панас Мирний). 2. Я піду туди, де нині зацвіли троянди гожі (Л. Забашта).  3.  Ставала річечка рікою, коли несла полям весну (В. Юхимович). 4. Він постукав у віконце, щоб мати відчинила йому двері, прислухався до ї ї ходи (М. Стельмах). 5. Хочеться в дитинство повернутись, щоб з криниці неба зачерпнути (Є.Гуцало). 6. Той, хто зневажливо ставиться до рідної мови, не може й сам викликати поваги до себе (О.Гончар). 7. Слово, що йде від серця, завжди проникає в серце (Нізамі).
 

Вправа 2.
Розв'яжіть тести.

 
Смислові зв'язки між частинами складносурядного речення

   Інструкція
 1. Складнопідрядне речення – це таке речення,
  в якому одне речення за змістом і граматично залежить від іншого і з’єднується з ним за допомогою тільки інтонації.
  в якому одне речення за змістом і граматично залежить від іншого і з’єднується з ним за допомогою підрядного сполучника або сполучного слова та інтонації.
  в якому одне речення за змістом граматично залежить від іншого і з’єднується з ним за допомогою сполучника сурядності та інтонації.
   
 2. Знайдіть складнопідрядне речення.
  Книга вчить, як на світі жить.
  А вечір палить вікна незнайомі, а синя хмара жаром пройнялася.
  Защебетав соловейко – пішла луна гаєм.
   
 3. Знайдіть речення, в якому що виступає сполучним словом.
  Не встигають збагнути сини, що матусі не вічні.
  Є люди, що їх у всьому хочеться наслідувати.
  П’яно чарує шелест пшениці, що переплітається з дзвониками та берізкою.