Интерактивные технологии в обучении
Сайт «Готовимся к урокам» – помощь в обучении украинскому и русскому языкам и литературе. Каждый ученик проходит небольшую регистрацию, получает доступ в личный кабинет, где ждут его задания, помощь для выполнения которых находится в разделе «Предметы».
Участвуйте в конкурсах и получайте призы !

Смотреть все
5
Борисов
4
ДудкА
9
Харитонова
8
admin
1
admin
1
admin
3
admin
1
admin

Складнопідрядне речення з підрядними способу дії та ступеня і порівняльним 2 Января 13:07   Просмотров: 1468  0
Складнопідрядне речення з підрядними способу дії та ступеня та підрядним порівняльним

Складнопідрядним реченням з підрядним способу дії і ступеня називається таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на спосіб дії або ступінь вияву ознаки, про яку йдеться в головній частині. НАПРИКЛАД:  1. Мороз ударив так нагло, що побив геть усі чорнобривці в саду (С. Павленко).  2.  І скільки видно було, на цілі кілометри рухались і рухались колони військ, здіймаючи куряву (О. Гончар).
В аналізованих реченнях підрядна частина відповідає на питання як? яким способом? у якій мірі? наскільки? і поєднується з головною частиною сполучними словами як, скільки, наскільки та сполучниками як, мов (немов, мовби), наче (неначе, начебто), ніби (нібито), чим...тим, що, щоб.
У головній частині можуть бути вказівні слова так, такий, стільки, настільки.
НАПРИКЛАД  1. Будівництво нових населених пунктів будемо проводити так, щоб кожне село і кожне подвір'я були з садом (С.Скляренко).

2. Сьогодні я такий веселий, що молодіти хочу знов (В.Сосюра).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Підрядну частину ступеня треба відрізняти від підрядної означальної. Якщо вказівні слова такий, так вжито відповідно з прикметником чи прислівником, то підрядна частина завжди має значення ступеня. У цих випадках вказівне слово можна замінити словом настільки.


Складнопідрядним реченням з підрядним порівняльним називається таке складне речення, у якому сказане в головній частині розкривається через порівняння із змістом підрядної частини. НАПРИКЛАД: 1. А тепер у серці щось тремтить і грає, як тремтить  на  сонці гілка  золота (М.Рильський). 2. Зацвіла  в  долині червона  калина,  ніби засміялась дівчина-дитина (Т.Шевченко).

Підрядна порівняльна частина відповідає на питання як? подібно до чого? і приєднується до головної сполучниками як, мов (немов, мовби, немовби), ніби, наче (неначе, начебто).
Підрядна частина залежить від головної в цілому і відносно неї може займати будь-яке місце. У головній частині може бути прислівник так.
НАПРИКЛАД: Немовби день чекає ночі, я так побачення чекав (П.Сердюк).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Підрядна порівняльна частина часто буває неповним реченням - з пропущеним присудком, який легко відновлюється з головної частини.
НАПРИКЛАД: Косарі тримали в руках коси, як воїни зброю  (О. Довженко).

Вправа 1.
Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Доведіть, що всі подані речення є складнопідрядними з підрядними способу дії і ступеня. Накресліть схеми, назвіть засоби зв'язку. Підкресліть вказівні слова.


1. Поза хатами тяглися виноградники на всі боки скільки можна було бачити оком (І.Нечуй-Левицький).  2. І чим розвиненіший внутрішній світ тим духовно багатшою є й сама людина (Р.Арцишевський). 3. А на плесі вода така темна ніби на чорному камені настояна (М.Стельмах). 4. Скільки хвиль у бурхливому морі стільки співів у серці моїм (Леся Українка). 5. Треба так звалити дерево щоб кряжиста дубина, гуркнувши на землю, не зламала і не пошкодила інших дерев (В.Близнець). 6. Голос так дзвенить, плете шовки-узори що серце завмира (А.Малишко). 7. Тарас був такий схвильований що йому аж перехоплювало подих (В.Ткаченко).

Вправа 2.
І. Спишіть подані складнопідрядні речення з підрядними порівняльними, розставляючи пропущені розділові знаки. Простежте, якза допомогою цих речень автори образно змальовують дійсність.


1. Місяць виплив з-за хмари наче човен з-за острова і залив своїм сяйвом тундру (М.Трублаіні). 2.  Людина прагне до щастя одвічно* як ріки в долини (М. Нагнибіда). 3. Кострубаті й присадкуваті верби міцно чіплялися оголеним корінням за землю немов хижий птах загнав пазурі у здобич (М.Коцюбинський).  4.  Між мозолями сині розколини наче між горами сині ріки (Д.Павличко). 5. Довгим ключем пливли по небу хмари як журавлі у вирій (М.Стельмах). 6. Як тиха вода в річці пропливали спогади (А. Шиян).  7. Олена не стала перечити і як тінь зникла за дверима (О. Квітневий).
 
* Одвічно  - (рос.) издавна.

II. Підкреслітьу реченнях граматичні основи. У яких прикладах підрядні частини співвідносяться з неповними реченнями? Усно відновіть пропущені члени речення.

Вправа 3.

Випишіть у табличку спочатку номери речень з порівняльними зворотами, а потім складнопідрядних речень з підрядними порівняльними. поставте пропущені роділові знаки.

1. Нарядилась як пава а кричить як гава. 2. Чоловіку жити без волі як коню ходити на припоні. 3. Щастя йому з рук вилетіло як птиця пурхнула із сіті. 4. Добрий як баранчик тільки що по-вовчому виє. 5. Вилетіло як мак а учинило як шпак. 6. Восени обмок як вовк обкис як лис і змерз як пес. 7. Ховається від роботи як пес від мух. 

Речення №
Літери
1 - ч    2 - у    3 - х    4 - о    5 - р    6 - н    7 - и
Підставте під вписані номери складнопідрядних речень літери і прочитаєте назву села, в якому народився  Григорій Сковорода.

Вправа 3.
Розв'яжіть тести.

 
Складнопідрядне речення з підрядними способу дії та ступеня та підрядним порівняльним

    Інструкція

 1. У якому рядку є складнопідрядне речення з підрядним способу дії?
  Якби ти знав, як много важить слово (І.Франко);
  Він біг так, що аж піт проступав великими краплями (Вл. Шевчук);
  Я хочу жити так, щоб квітка й колосок, з криниць ясних ковток були мені не в борг, а в нагороду (В. Кузьменко).
   
 2. У якому рядку є складнопідрядне речення з підрядним порівняльним?
  Нове почуття полонило його, давало ясність думкам, як сонце дає тепло багатій ниві (М. Стельмах);
  Щось так владно кликало мене туди, де гори ввечері палали (В. Симоненко);
  Вона була наче сонце (Народна творчість).
   
 3. Речення Малі дерева схожі на дорослих, як діти схожі на своїх батьків має підрядну частину:
  міри і ступеня
  способу дії
  порівняльну