Интерактивные технологии в обучении
Сайт «Готовимся к урокам» – помощь в обучении украинскому и русскому языкам и литературе. Каждый ученик проходит небольшую регистрацию, получает доступ в личный кабинет, где ждут его задания, помощь для выполнения которых находится в разделе «Предметы».
Участвуйте в конкурсах и получайте призы !

Смотреть все
2
admin
0
Шевченко
0
Шевченко
1
admin
1
admin
1
admin
1
admin
2
admin

Розділові знаки між частинами складного безсполучникового речення 7 Января 12:00   Просмотров: 2895  1
Між частинами безсполучникового складного речення ставимо кому, якщо ці частини виражають одночасність або часову послідовність подій чи явищ і вимовляються з інтонацією переліку. НАПРИКЛАД: Нас кличе у мандри дорога, нрам грає чарівна струна. [  ], [  ].
 
Між частинами безсполучникового складного речення ставимо крапку з комою, якщо ці частини:
 • дуже поширені і в їхніх межах уже є свої розділові знаки;
 • далекі за змістом.
НАПРИКЛАД: 1. Все раділо, стріваючи день; і день зрадів, розцвітаючи, ясний, теплий, погожий. 2. Ми просто йшли; у нас нема зерна неправди за собою. [  ]; [  ].
 
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Кому або крапку з комою між частинами безсполучникового складного речення ставимо тоді, коли ці частини можна з'єднати сполучником і, а отже, з них можна утворити складносурядне речення.
 

Між частинами безсполучникового складного речення ставимо двокрапку, якщо друга частина:
 • виражає причину того, про що говориться в першій (частини можна з'єднати сполучниками бо, тому що). НАПРИКЛАД: Не кидай іскри в солому: і сама згорить, і село спалить [  ]: [причина].
 •  доповнює зміст першої (частини можна з'єднати сполучником що). НАПРИКЛАД: Ти чуєш: плачуть за тобою. [  ]: [доповнення].
 • пояснює зміст першої (між частинами можна вставити а саме). НАПРИКЛАД: Закон життя одни: вірно служити своїй державі.  [  ]: [пояснення].
Для наведених вище речень характерна інтонація пояснення.
 
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Для виявлення смислових відношень між частинами безсполучникового складного речення можна застосовувати прийом підстановки сполучників. Цей прийом показує зв'язок безсполучникового речення з відповідним сполучниковим, підказує інтонування всієї структури, допомагає вибрати розділові знаки.

Між частинами безсполучниковго складного речення ставимо тире за таких умов:
 
 
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Щоб правильно ставити роділові знаки між частинами безсполучникового складного речення, треба правильно визначати смислові відношення між ними.

Вправа 1.
Розв'яжіть тести.
 
Untitled Document
Синтаксис 
Безсполучникове складне речення

 1. Безсполучниковим складним є речення:
  Вітерець дихнув - і жовта комишина, надломлена на самій середині, так жалібно, так сумно заспівала.
  Виявляється, що дорослі ведмеді дуже пристрасні математики.
  Уже пахло морем: ось-ось воно мало з'явитися з-за обрію.
  Далеко від степу люди чули, як ночами стугоніла земля.

 2. Неоднорідними є частини в безсполучниковому складному реченні:
  Місяць на небі, зіроньки сячють, тихо по морю човен пливе.
  Малі озерця блискають незлісно, колише хмара втомлені громи.
  У гаю, гаю вітру немає; місяць високо, зіроньки сяють.
  Воду для пиття наш куточок носить аж з лісу: там вона набагато смачніша, аніж колодязна.

 3. Двокрапку треба поставити в реченні (розділові знаки пропущено):
  Став у хоровод танцюй.
  А ще таку я вирізьблю картину зі всіх дворів збігається рідня.
  З високих круч луна орлиний клекіт лиш тихі води все стоять мовчазно.
  Небо було синіше од моря море було синіше од неба.

 4. Пунктуаційну помилку допущено в реченні:
  Дерева розправляють сонні віти, над ними угорі - пташиний спів.
  Стеле м'якенько - лиш спати тверденько.
  Чудовий краєвид послався понад ним - стави, лисніючи у сяєві нічнім, один до одного горнулися пестливо.
  Не спіши язиком - квапся ділом.

 5. Речення Кричать сови, спить діброва, зіроньки сіяють (Т.Шевченко) треба вимовляти з інтонацією:
  переліку
  зіставлення
  пояснення

 6. Укажіть, які смислові відношення між частинами даного речення: То не хмара - біла пташка хмарою спустилась.
  одночасніть подій
  наслідкові
  зіставно-протиставні
  доповнювальні

 7. Визначте, до якого типу належить речення: Птахи, сидячи одне біля одного, туркотіли, а потім знялися й бистро зникли в друмучому лісі (А.Шиян).
  просте
  складносурядне
  складнопідрядне
  безсполучникове

 8. У якому рядку є складне безсполучникове речення?
  Стародавня Ольвія давно їх цікавить обох, давно їм хочеться досліджувати, розкопувати її (О. Гончар).
  Як раніше, осінь соковита викликає спомини й пісні (В. Сосюра).
  За вікном дерева волохаті і не видно в тумані зірок (В. Сосюра).
  Стихія не страшна, якщо кому є спертись на плече в години пік (Я. Тельнюк).

 9. Оберіть правильний варіант уживання розділових знаків у реченні:
  Світить в блакиті (1) сонце, зеленіють гори (2) джерельною свіжістю дихає вода (О.Гончар).

  1 — тире, 2 — кома
  1 — нічого не потрібно, 2 — кома
  1 — кома, 2 — тире
  1 — кома, 2 — кома

 10. Оберіть правильний варіант уживання розділових знаків у реченні:
  Прокинувся (1) лежать сніги (2) немов лягли навіки (Л. Дмитерко).

  1 — тире, 2 — кома
  1 — кома, 2 — тире
  1 — нічого не потрібно, 2 — кома
  1 — кома, 2 — кома