Іменники із значенням конкретності або абстрактності

Іменники із значенням конкретності називають предмети, які пізнаються органами чуття.
До конкретних іменників належать загальні назви людей, тварин, предметів. Назване підлягає рахунку.
Конкретними є і власні назви: Україна, Київ, Львів, Карпати, Остапенко, Іван, Чорне море, Дунай.
Абстрактні іменники називають поняття, образи, якості і властивості, які не сприймаються конкретно органами чуття, наприклад: сила, воля, добро, зло, духовність, ідея, радість, любов, туга, думання, ощадливість, братерство.