Відмінювання множинних іменників

Множинні іменники мають закінчення, типові для всіх відмін і груп інших іменників. За характером закінчень їх можна поділити приблизно на чотири типи: перший тип якоюсь мірою співвідноситься з іменниками І відміни; другий - з іменниками ІІ відміни чоловічого роду, третій - з іменниками ІІ відміни середнього роду; четвертий - з іменниками ІІІ відміни.
Множинні іменники в основному відмінюються за такими зразками:

Відмінки
1-й тип
2-й тип
3-й тип
4-й тип
Н.
ножиці
сходи
вила
сани
Р.
ножиць
сходів
вил
саней
Д.
ножицям
сходами
вилам
саням
З.
ножиці
сходи
вила
сани
Ор.
ножицями
сходами
вилами
саньми
М.
(на) ножицях
сходах
вилах
санях
Кл.
Як у Н.
Як у Н.
Як у Н.
Як у Н.

У називному відмінку множини іменники мають:
а) закінчення : діти, люди, Суми;
б) закінчення : ласощі, радощі, Чернівці;
в) закінчення : вила, ворота, дрова, ясла.

У родовому відмінку множинні іменники мають:
а) закінчення -ів: ласощів, дріжджів, сходів;
б) закінчення -ей: дітей, людей;
в) нульове закінчення: канікул, Черкас, Сум.

В орудному відмінку множинні іменники мають звичайно закінчення -ами: сходами, канікулами, Черкасами.
Але іменники, у яких у родовому відмінку виступає закінчення -ей, в орудному приймають закінчення -ми: дітьми, людьми, сіньми, дверми, грішми. Два останні слова мають ще й паралельні закінчення: дверима, грошима.

Іменники ворота і штани мають паралельні закінчення в давальному відмінку: воротам і воротям, штанам і штаням; в орудному: ворітьми і воротами, штаньми, штанами і штанями; у місцевому: (на) воротах і воротях, штанах і штанях.