Написання похідних прийменників

Через дефіс пишуться складні прийменники з першою частиною з (із): із-за, з-над, з-під.
Усі інші складні прийменники пишуться разом: поміж, понад, посеред.
Окремо пишуться складені прийменники, що утворилися шляхом сполучення іменників, прислівників, дієслівних форм із простими прийменниками: за винятком, з приводу, поруч з, відповідно до.

Одним із засобів милозвучності української мови є чергування прийменників у, в, уживання варіантів прийменників ув, уві; з, із, зі; перед, переді; під, піді; над, наді.
Слід пам'ятати, що українська мова уникає насамперед збігу голосних, а потім - приголосних звуків. Наприклад: вивчав у школі, склала в рюкзак, меркнуть ув імлі, бачив уві сні, вийшла з класу, пийдеш із хати, підеш зі мною, повторюють перед іспитом, зупинився переді мною, пролітають над озером, зглянься наді мною, сховав під сіном, піді мною сніг розтанув.