Правопис ненаголошених Е – И в коренях слів

1. Перевіряємо наголосом: велич – велúкий.

2. У деяких дієслівних коренях:
- Бир – бер: забираю – беру;
- мир – мер: вмирати - змертвіти;
- тир – тер: витирати – витерти;
- стил – стел: застилати - застелити,
- пир – пер: обпирати – перу;
- дир – дер: видирати – видерти;
- клин – клен: заклинати – проклену;
- жир – жер: пожирати – жерти;
- стир – стер: простирати – простерти,

пишемо И, якщо далі йдуть суфікси А, УВА.

3. Пишемо Е:
- у буквосполученнях -ере-, -еле- : берег, пелена;

- якщо Е при зміні слова випадає: шевця – швець. Але слід мати на увазі, що в кількох дієсловах випадає ненаголошений и: згинати - зігну, відтинати - відітну, напинати — напну, починати — почну, розминати — розімну, засинати — засну, вмикати — увімкну, проривати — прорву, зажинати — жну;

- якщо Е при зміні слова чергується з І або О: летіти – літати – льотчик.

4. Пишемо И у сполученнях -ри-, -ли-: тривога, глитати.

5. Перевіряємо за словником: пшениця.

6. Потрібно розрізняти префікси:

пре- з фонемою е і буквою е, який має значення «дуже»: премудрий (дуже мудрий), предобрий (дуже добрий), препогано (дуже погано); а також у словах: презирство, презирливий, престол, преподобний, преосвященний;

при- з фонемою и і буквою и, який вживається в усіх інших значеннях: привертати, привласнювати, прискорити, призначити, привокзальний, пристаркуватий, прибуток, пристосування, причал.

Виступає фонема е і пишеться е в іншомовних префіксах пре-, де-, дез-, ре-, екс-: преамбула, превалювати, превентивний, презентація, президент, президія, прем 'єра, препарат, прерогатива, престиж, претендент, претензія, префект, прецедент, девальвація, деградація, дегустація, декларація, демобілізація, депортація, деформація, дезінформація, дезорганізація, реабілітація, реактор, ренесанс, реорганізація, ретрансляція, екс-президент.

У деяких словах (переважно іншомовних) написання е та и правилами не регламентується: апельсин, бензин, бетон, декада, делегат, демократія, керівник, легалізація, легітимний, математика, медаль, педагог, педикюр, рекетир, тепер, тремтіти, феномен; директор, диригент, кишеня, лимон, минулий, пиріг, шинель і т. д. Написання таких слів треба перевіряти за орфографічним словником.