Порядок слів у реченні. Логічний наголос

Розрізняють два типи порядку слів у реченні: прямий (звичайний) і зворотний (інверсія). При прямому порядку слів підмет стоїть перед присудком, узгоджене означення – перед означуваним словом, неузгоджене – після нього, додаток – після слова, яке ним керує, а обставини – перед присудком (найчастіше на початку речення): Над нами справді хтось розвішав диво: кожне прихоплене інеєм деревце насочилося сонцем і хвалилося червоними кетягами (М.Стельмах).
При зворотному (інверсованому) порядку слів підмет стоїть після присудка, узгоджене означення – після означуваного слова, а додаток – перед словом, що ним керує. Інверсія найчастіше використовується в художньому та розмовному стилях. При інверсії найбільша увага зосереджується на тому члені речення, який виноситься на початок чи кінець: З піснею, з казкою, зі словом, з молитвою, з рідною мовою – гострою бритвою явилась муза моя (Г.Чупринка).

Найважливіші в реченні слова можуть виділятися не тільки порядком слів, а й логічним наголосом – посиленням голосу: Може зламатись – тіло, але ніколи – дух (О. Степанович).