Правопис частки НЕ з різними частинами мови

Слід розрізняти заперечну частку не, яка завжди пишеться окремо, і префікс не-, який завжди пишеться разом.
Заперечна частка не заперечує щось, відкидає, перекреслює, а префікс не- творить нові слова, часто з протилежним змістом.
Для того щоб правильно написати не з будь-яким словом, треба визначити, до якої частини мови воно належить.

Якщо це іменник.
РАЗОМ:
- коли слово без не не вживається: неук, невдаха;
- у префіксах недо-, що мають значення неповної дії: недоробка, недооцінка;
- якщо слово можна замінити синонімом: нещастя (лихо), неволя (рабство).
ОКРЕМО:
- якщо заперечує лексичне значення слова. Найчастіше в таких реченнях є протиставлення: Не сум, а жаль мене бере великий. (П. Куліш);
- протиставлення в реченні може бути відсутнє, проте його можна домислити: Не борода робить чоловіка мудрим. Не свинячим рилом лимони нюхати. (Нар. творч.).
ЧЕРЕЗ ДЕФІС пишеться частка не, вживана як префікс в іменниках – власних назвах: не-Європа.

Якщо це прикметник.
РАЗОМ:
- коли слово без не не вживається: негайний, невгамовний;
- коли можна замінити його синонімом: невисокий (низький), невеселий (сумний);
- не пишеться разом з прикметниками дієприкметникового походження на -анн(ий), -янн(ий), -енн(ий): неподоланний, незрівнянний, незліченний.
ОКРЕМО:
- якщо не вживається для заперечення наявності ознак предмета: не веселий хлопець, а сумний;
- якщо між не і прикметником-присудком за змістом речення можна вставити слова є, був, була тощо: Після дощу капелюх не потрібний (не буває потрібний). (Нар. творч.);
- якщо прикметники мають пояснювальні слова з ні або далеко, аж ніяк, зовсім: нікому не відомий, далеко не приємний.

Якщо це прислівник.
РАЗОМ:
- якщо слово не вживається без не: негайно, невинно;
- коли його можна замінити синонімом: недалеко (близько), невисоко (низько);
- коли прислівник закінчується на -анн(о), -янн(о), -енн(о): несказанно, незбагненно, незрівнянно;
- у складі префікса недо-, який означає якість, що виявляється неповною мірою: недовгочасно, недосконало.
ОКРЕМО:
- при наявності протиставлення: Роби не кревно, а певно.(Нар. творч.);
- коли в реченні щось заперечується: Говори не пишно, щоб на зле не вийшло.(Нар. творч.);
- з підсилювальними прислівниками та незмінними присудковими словами: не дуже, не зовсім, не можна;
- при словах, що пишуться через дефіс: не по-людськи, не по-українському.

Якщо це дієприкметник.
РАЗОМ:
- якщо слово без не не вживається: невблаганий;
- у складі префікса недо-, який означає якість, що виявляється неповною мірою: недочутий;
- якщо дієприкметник виступає означенням без пояснювального слова: лежав незаповнений бланк, знявся нестихаючий шум.
ОКРЕМО:
- при протиставленні: не шанований, а зневажений;
- якщо при дієприкметнику-означенні є пояснювальне слово: не знаний (де?) тут, не полоханий (ким?) ніким;
- коли дієприкметник виступає присудком: Поле не міряне, вівці не лічені, пастух рогатий. (Нар. творч.).

Якщо це дієслово.
РАЗОМ:
- без не не вживається: незчутися, ненавидіти;
- частка не надає дієслову нового значення (можна замінити синонімом): непокоїтися (хвилюватися), неславити (ганьбити);
- у складі префікса недо-, що означає неповноту дії: недобачати, недочувати.
В інших випадках дієслова з не пишуться окремо!
Слід розрізняти присудкове слово немає (нема), яке завжди пишеться разом з не, та дієслово в 3-й особі однини теперішнього часу, яке з не пишеться окремо: У нього немає хисту до поезії. Він не має такого хисту.
(Немає, нема = (рос.) нет, не має = (рос.) не имеет.)
З чотирма дієсловами не пишеться разом або коремо, залежно від їхнього значення:
нездужати (хворіти) - не здужати (не змогти);
неславити
(ганьбити) - не славити (не прославляти);
непокоїтися
(хвилюватися) - не покоїтися (не спочивати);
нестямитися
(втратити самовладання) - не стямитися (не прийти до тями).

Якщо це дієприслівник.
Разом, коли слово без не не вживається: нехтуючи, ненавидячи; у префіксі недо-, який указує на неповноту дії: недобачаючи. В інших випадках не з дієприслівниками пишеться окремо: не знаючи, не сказавши.
З чотирма дієприслівниками не пишеться разом або коремо, залежно від їхнього значення:
нездужаючи (хворіючи) - не здужавши (не змігши);
неславлячи
(ганьблячи) - не славлячи (не прославляючи);
непокоячись
(хвилюючись) - не покоячись (не спочиваючи);
нестямившись
(втративши самовладання) - не стямившись (не прийшовши до тями).


Якщо це числівник, сполучник, частка, вигук, прийменник, більшість займенників, то частка не пишеться окремо.