ПРИКМЕТНИК

Поняття і морфологічні ознаки

Прикметник - самостіна частина мови, що вказує на ознаку предмета і змінюється за родами, числами і відмінками.
Прикметники відповідають на питання я к и й? я к а? я к е? я к і?  ч и й? ч и я? ч и є? ч и ї ?