Морфологічний розбір вигука

1. Частина мови.
2. Група за значенням (емоційні, спонукальні, етикету, звуконаслідувальні).

Зразок
Гей, рум’яні мої небокраї, ви, міста гомінливі кругом…
Гей – вигук, спонукальний.