Розділи мовознавства


Фонетика - вивчає звуки мови.
Орфоепія - вимову слів.
Графіка - написання букв.
Орфографія - правильне написання слів.
Лексикологія - вивчає словниковий склад мови і слово як його основну одиницю.
Фразеологія - стійкі сполучення слів.
Лексикографія - теорію і практику укладання словників різних типів.
Морфеміка - будову слова.
Словотвір - способи творення слів.
Морфологія - частини мови.
Стилістика - функціональні стилі мовлення.
Синтаксис - словосполучення, речення, текст.
Пунктуація - правильну розстановку розділових знаків.