Синтаксис і пунктуація

Синтаксис – це розділ науки про мову, який вивчає будову та значення словосполучень і речень.

Сукупність правил вживання розділових знаків називається пунктуацією.