Правопис складноскорочених слів і графічних скорочень

1. Складноскорочені слова, утворені з початкових букв або звуків, пишуться (незалежно від написання словосполучення) великими буквами: Організація Об'єднаних Націй — ООН, гідроелектростанція — ГЕС, Міністерство закордонних справ — МЗС, науково-технічна революція — НТР.
Великими буквами пишуться і складноскорочені слова, утворені від іншомовних словосполучень: ЮНЕСКО
(англ. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, що у перекладі означає Організа́ція Об'є́днаних На́цій з пита́нь осві́ти, нау́ки і культу́ри), НАТО (англ. North Atlantic Treaty Organization — NATO, що у перекладі означає Організа́ція Північноатланти́чного до́говору), УЄФА (Union of European Football Associations, скор. UEFA, в українській транслітерації УЄФА, що означає Союз європейських футбольних асоціацій).
Проте малими буквами пишуться такі слова, як вуз, загс.
Якщо такі складноскорочені іменники відмінюються, то закінчення біля них дописуються малими буквами: ЗІЛом, ЛАЗи.

2. У складноскорочених словах, утворених іншими способами, усі частини пишуться з малих букв: районний виконавчий комітет — райвиконком, завідувач господарства — завгосп, організаційний відділ — оргвідділ.
Але власні складноскорочені назви пишуться з великої букви: Дніпрогес, Донбас, Укрінбанк.

3. На відміну від складноскорочених слів графічні скорочення читаються повністю. Наприклад, пишемо — 1984 р., читаємо
1984 рік; пишемо — і т. д., читаємо — і так далі.
Слова на письмі скорочуються завжди на приголосний: громадянин — гр., наприклад — напр., область — обл., північно-східний — півн.-сх. Але: нашої ери — н. е., острів — о.
У кінці графічних скорочень ставиться крапка (приклади див. вище), але крапка не ставиться при скорочених назвах мір: 10 кг, 15 км, 5 хв, 3 мкф тощо. Не ставиться крапка і між подвоєними буквами, що вказують на множину: рр. — роки, тт. — томи.
Якщо в графічному скороченні залишаються початок і кінець слова, то на місце пропущених букв ставиться лише дефіс (без крапки): видавництво — вид-во, район — р-н, фабрика — ф-ка, товариство — т-во.