Типи зв’язку слів у словосполученні

Слова у словосполученнях пов’язуються між собою за змістом і граматично. Зв'язок за змістом встановлюється у словосполученнях за допомогою запитань, наприклад: ліс (який?) зелений. При граматичному зв’язку одне слово в словосполученні незалежне, а друге пояснює перше, тобто залежне, такий зв'язок називається підрядним.
Існує три способи граматичного зв’язку між словами:
1. Узгодження – це такий спосіб зв’язку, при якому залежне слово ставиться в тих же формах, що і головне: сміливий вчинок – залежне слово сміливий стоїть у тих же формах (ч. рід.; одн.; наз. відмін.), що і головне слово. При зміні форми головного слова відповідно змінюється і залежне слово: сміливого вчинку, сміливим вчинком.
2. Керування – спосіб зв’язку, при якому залежне слово ставиться в тому відмінку, якого вимагає слово. Наприклад, між словами словосполучення написаний учнями існує зв'язок керування, бо головне слово написаний вимагає, щоб залежне слово учнями стояло в орудному відмінку без прийменника.
3. Прилягання – такий спосіб зв’язку, при якому залежне слово, маючи незмінну форму, поєднується з головним лише за змістом. Залежними словами при цьому виступають прислівники, дієприслівники, неозначена форма дієслова: підійти несподівано, співають ідучи, шеренга по троє, дуже швидко, згодний допомагати.