Тире між підметом і присудком

Між групою підмета і групою присудка за відсутності зв’язки ставиться тире, якщо:
1. Підмет і присудок виражений іменником або кількісним числівником у називному відмінку: Плід людини – її милосердя.
Перед присудком, вираженим іменником у називному відмінку з заперечною часткою не, тире звичайно не ставиться: Я не кобзар і не співець. (В.Грінчак.) Невже моя пісня не хвиля? (Леся Українка.) Проте інколи, щоб інтонаційно виділити присудок, тире ставлять: Життя – не дим і не омана. (В.Сосюра.) Слово – не полова, язик – не помело. (Нар. творчість.)
2. Один з головних членів або обидва виражено неозначеною формою дієслова: Чинити зло – забава для безумного. Чинити правосуддя – праведному радість. (З Біблії.) Сиротою жити – сльози лити. (Нар. творч.)
3. Підмет і присудок виражені неозначеною формою дієслова, навіть коли перед присудком стоїть частка не: Зневажить мову – зрадити себе. Життя прожити – не поле перейти.
4. Перед присудком, вираженим іменником у називному відмінку або неозначеною формою дієслова, стоять вказівні частки це, оце, то, ось, значить.
5. Якщо підмет виражений словoм це або то, тире може ставитись або не ставитись залежно від інтонації: Я розумію світло. Це – душа. (Д.Павличко.) Це справжнє чудо. Це – земля. (П.Перебийніс.)

Тире не ставиться між підметом і присудком:

1. Якщо підмет або присудок виражений особовим займенником: Я орел, відважний птах. Але з метою смислового та інтонаційного виділення висловлювання, тире у таких випадках може ставитися: Я не окраїна, я не руїна, я – Україна, я – Україна! (Т.Домашенко.)
2. Коли до складу присудка входять слова як, мов, немов, немовби, мовби, наче, неначе, ніби, що (порівняльні частки), які вказують на те, що присудок характеризує підмет на підставі певної схожості до чогось: Дівка як верба. (Нар. творч.) Людина без волі що кінь на припоні. (Л. Барабаш.). Але з метою логічного або інтонаційного підкреслення тире можна поставити: Малі діточки – що ясні зірочки. (Нар. творч.);
Присудки із порівняльними частками як, мов, немов, немовби, мовби, наче, ніби, що не слід змішувати з порівняльними зворотами та неповними підрядними порівняльними реченнями: Мелашка стояла, як кущ калини. (І. Нечуй-Левицький.)
3. Не ставиться тире перед присудками у реченнях типу Робота як робота. Чоловік як чоловік.
4. Якщо присудок виражений прикметником, дієприкметником, присвійним займенником, словосполученням: Деревина міцна на своєму ґрунті. (Г.Сковорода.) Але, щоб логічно виділити або інтонаційно підкреслити присудок, тире можна поставити: Пшениця – руса. Жито – темно-русе. (Є.Гуцало.)
5. Перед присудком стоїть частка не, крім випадків, коли підмет і присудок (або тільки присудок) виражені неозначеною формою дієслова: Слово не стріла, а глибше ранить. (Нар. творч.)
6. Перед присудком є другорядний член речення, що відноситься до нього, вставне слово, сполучник або частка: Життя, безумовно, добрий учитель, але дуже дорого бере за свої уроки. (Нар. творч.)