Види дієслова і творення видових форм

Дієслова доконаного виду означають дію, яка завершилась у минулому або обов'язково відбудеться у майбутньому.
Дієслова доконаного виду мають форми давноминулого, минулого і майбутнього часу: був згадав, згадав, згадаю).
Дієслова недоконаного виду мають форми теперішнього, минулого і майбутнього часів: говорити, гуркочуть, летів, пишемо.

Більшість дієслів недоконаного виду утворюють парні форми доконаного виду.
Форми одного виду дієслова утворюються від форм іншого виду цього ж дієслова за допомогою таких засобів:
— додавання і відкидання префіксів: питати — спитати, в'янути — зів'янути, малювати — намалювати, читати — прочитати;
— зміни, появи або відкидання суфіксів: кінчати — кінчити, звільняти — звільнити, заробляти — заробити, стукати — стукнути, трусити — трусонути, впливати — вплинути, лягати — лягти, носити — нести, зберігати — зберегти;
— зміни наголосу: скликaти — склuкати, винoсити — вuносити, вихoдити — вuходити;
— іншої (суплетивної) основи: брати — взяти, ловити — впіймати, шукати — знайти.

!!! Щоб визначити вид дієслова треба поставити запитання: що зробити? – доконаний вид, що робити? – недоконаний вид.

Окремі дієслова поєднують у собі одночасно обидва види: мовити, розслідувати, женити; зокрема дієслова іншомовного походження: адресувати, авансувати, акредитувати, рекомендувати, телеграфувати та ін.