Поділ іменників на відміни

Іменники, що вживаються тільки у множині (ножиці, окуляри), незмінювані іменники (радіо, Тбілісі) та іменники, що відмінюються як прикметники (хворий, поранений, черговий), до жодної з відмін не належать.


І

ІІ

ІІІ

ІV

Ж.р. – -а, -я, а також іменники із збільшувальним значенням: бабище, бородище

Ч.р. –  -а,  -я.

Сп.р. – -а, -я.

Ч.р. – -Ø, -о.

С.р. – -е, -о,  -я (+ вим'я, тім’я, що набули ознак ІІ відміни)

Ж.р. –

-Ø, мати.

С.р. – -а, -я (назви маленьких тварин і предметів та слова ім’я,  плем’я, сíм’я (тобто насіння) – тобто слова, що при відмінюванні набувають суфіксів -ат, -ят, -ен).