Відмінювання прикметників

Прикметники змінюються за відмінками, родами (в однині) і числами. На відміну від іменників, закінчення в усіх прикметниках однотипні. Є лише деякі відмінності у вживанні и та і в закінченнях прикметників твердої і м'якої груп.

Нижче в таблиці подано буквені закінчення прикметників. Паралельні закінчення в тих самих прикметниках подано через похилу риску. Знаком Ø показано нульове закінчення.

ОднинаМножина


Чоловічий рід

Жіночий рідВідмінки
Тверда група (білий)
М'яка група (синій)
Тверда група (біла)М'яка група (синя)Тверда група (білі)
М'яка група (сині)
Н.
-ий,
-ій
Р.
-ого
-ого
-ої
-ої
-их
-іх
Д.
-ому
-ому
-ій
-ій
-им
-ім
З.
Як у Н. чи Р.
Як у Н. чи Р.


Як у Н. чи Р.
Як у Н. чи Р.
Ор.
-им
-ім
-ою
-ою
-ими
-іми
М.
-ому/-ім
-ому/-ім
-ій
-ій
-их
-іх


У називному відмінку чоловічого роду нульове закінчення мають присвійні прикметники на зразок батьків. Прикметники в середньому роді мають такі самі закінчення, як і в чоловічому, тільки в називному й знахідному відмінках у твердій групі вони мають закінчення , а в м'якій - : біле, синє.
Прикметники на -лиций здебільшого відмінюються, як прикметники твердої групи. У них лише перед голосними заднього ряду а, о, у кінцевий звук ц стає м'яким (як у займеннику цей).


Однина

Множина
Відмінки
Чоловічий рід (безлиций)
Жіночий рід (безлиця)
(безлиці)
Н.
-ций
-ця
-ці
Р.
-цього
-цьої
-цих
Д.
-цьому
-цій
-цим
З.
Як у Н. чи Р.
-цю
Як у Н. чи Р.
Ор.
-цим
-цьою
-цими
М.
-цьому/-цім
-цій
-цих