Відокремлені означення

Означення і прикладки відокремлюються видільною інтонацією при вимові і комами (рідше тире) на письмі.
1. Поширені узгоджені означення відокремлюються комами, якщо вони виражені дієприкметником або прикметником із пояснювальними словами і стоять після означуваного слова: Х – означуване слово (ОС), ДПК, ПК зв. – дієприкметниковий і прикметниковий звороти; ДПК, ПК – одиничний дієприкметник і прикметник. Х, ДПК (ПК) зв.: Світ, до захмеління прекрасний, розступався на всі чотири боки від них. ДПК зв. Х: До захмеління прекрасний світ розступався на всі чотири боки від них.
2. Завжди відокремлюються означення, що приєднуються словами мов, немов, наче, неначе, ніби, нібито, як: Одарка сиділа за столом, мов намальована.
3. Завжди відокремлюються означення, виражені ДПК і ПК зворотами, якщо вони:
а) відірвані від ОС іншими словами: Вітром збите, котиться вересневе листя.;
б) мають додаткове обставинне значення: Покинута людьми на довгі дні, дорога помирає в бур’яні.;
в) відносяться до особового займенника (я, ти, ми, ви, він, вона, воно, вони): Не чуючи, перебирала ти пожовклі клавіші, задумана й тривожна

4. Декілька означень, виражених іменниками з прийменниками, відокремлюються комами: За Россю під високою скелею блищав на сонці новий млин…, з покрівлею з дошок, з двома вікнами, з білими стовпами, навіть з ґанком.
6. Тире ставиться перед означеннями, якщо вони виражені:
а) ПК і ДПК: Вона опустила очі й знову звела їх на нього – глибокі, прекрасні, закохані до нестями...;
б) неозначеною формою дієслова: Талант Шевченка служив великій меті – оспівувати народ, піднімати його з віковічної темряви.,
перед ними можна вставити а саме і вони стоять у кінці речення.
ДПК не відокремлюється:
1. …………… Х.
2. У реченні є присудком: Вечір був м’який, теплий, густо настояний на степових пахощах.