Вживання сполучників і – й, прийменників у – в, з – зі – із

Сполучник і вживається:
а) на початку речення перед приголосним: І сонце світить з висоти;
б) між двома приголосними: прийшов і переміг;
в) після голосного або приголосного, якщо наступне слово починається з двох або трьох приголосних підряд: мир і спокій, грає і співає;
г) після приголосного перед наступним голосним: дід і онуча;
ґ) після паузи, що на письмі передається комою, тире, крапкою з комою, двокрапкою, трикрапкою, якщо наступне слово починається з приголосного: Зима і пролісок блакитний!
д) між словами, що передають одне поняття: тато і мама = батьки, сини і дочка = діти.

Сполучник й вживається:
а) між голосними: Оксана й Ірина;
б) на початку речення перед голосним: Й історію треба вивчати.;
в) після приголосного перед наступним голосним І: збираюсь й іду;
г) після паузи, що на письмі передається комою, тире, крапкою з комою, двокрапкою, трикрапкою, якщо наступне слово починається з голосного: Тільки глянула на нього – й ось він поряд.

Прийменник у вживається:
а) на початку речення перед приголосним: У хаті було весело.;
б) між двома приголосними: зайшов у коридор;
в) після голосного або приголосного, якщо наступне слово починається з двох або трьох приголосних: синиця у жмені, зайшов у клас;
г) незалежно від закінчення попереднього слова перед наступними в, ф, а також перед сполученнями літер льв, св, тв, хв та іншими, що мають у складі букву В: не сунься у воду, була у Львові, у свято;
ґ) після паузи, що на письмі передається комою, тире, крапкою з комою, двокрапкою, трикрапкою, якщо наступне слово починається з приголосного: Стоїть на видноколі мати – у неї вчись.
Прийменник в вживається:
а) між голосними: працювала в офісі;
б) на початку речення перед голосним: В Алушті можна добре відпочити.;
в) після голосного перед словом, що починається одним приголосним (крім в, ф та буквосполучень, що мають у складі В): пішла в садок;
г) після паузи, що на письмі передається комою, тире, крапкою з комою, двокрапкою, трикрапкою, якщо наступне слово починається з голосного: Це було… в Одесі.

Прийменник з вживається між голосним і словом, що починається одним приголосним, між голосним і голосним: вдома з батьками, прийшла з одягом.
Прийменник із вживається після приголосного і перед словом, що починається з одного приголосного (а в деяких випадках і перед словами, що починаються з двох приголосних): прийшов роботи (внук із Прилук).
Прийменник зі вживається перед словами, що починаються з двох і більше приголосних: прокинувся зі сходом сонця, привітав зі святом.