Особливості вживання деяких прийменників

Прийменник по в літературній мові вживається досить рідко.
Із знахідним відмінком він найчастіше вказує на мету або межу дії: піти по воду, загруз по кісточки, пальто по коліна, по цей день.
Із місцевим відмінком прийменник по переважно виражає:
а) місце або час дії: пливти по Дніпру, їхати по дорозі (краще: дорогою), ходити по лікарях, не спати по ночах (краще: ночами), заняття по середах (краще: в середи);
б) відношення до іншого предмета: різьба по дереву, наказ по управлінню, черговий по школі, брат по духу;
в) спосіб дії: чинити по правді, обслуговувати по черзі, читати по складах.

Часом прийменник по вживають недоречно, наприклад: «Я прийшов по справі» — треба: Я прийшов у справі; «відправити по пошті» — треба: відправити поштою; «по закону» — треба: згідно з законом, відповідно до закону, за законом, «по імені» - треба: на ім 'я; «по хворобі» — треба: через хворобу, «заходи по поліпшенню» — треба: заходи щодо поліпшення; «комісія по складанню» — треба: комісія для складання; «по поводу чого» -  треба: з приводу чого.
Іноді прийменник по неправильно вживають із давальним відмінком: «зв'язати по рукам і ногам», «видно по очам» — а тільки з місцевим відмінком: зв'язати по руках і ногах, видно по очах і т. д.

Прийменник з (із, зі, зо) передає дуже широке коло значень. Наведемо лише деякі з них. З родовим відмінком він, крім іншого, вказує:
а) на підставу якоїсь дії чи стану: з моєї вини, з власної волі, з дозволу, з примусу,
б) на ознаку за галуззю: посібник з менеджменту, фахівець з біології, змагання з бігу. з знахідним відмінком — виражає приблизну кількість: осіб з двадцять, днів з десять, кілограмів зо три.

Прийменник за, крім багатьох інших, має такі значення. З родовим відмінком він може вказувати на час або умову: за життя, за часів Богдана Хмельницького, за всякої погоди, за такої умови.

Із знахідним відмінком прийменник за вказує, крім іншого, на призначення особи чи речі: бути за начальника, правити за молоток.
Іноді цей прийменник помилково вживають із знахідним відмінком після дієслів думати, говорити, турбуватися і подібних: «думати за навчання», «говорити за справи». Треба: думати про навчання, говорити про справи, турбувати про людей, піклуватися про батьків.
З орудним відмінком прийменник за, попри інше:
а) вказує на те, згідно з чим відбувається дія: за вашою згодою, за власним вибором, за всіма правилами, за моїми відомостями, за останньою модою, за прикладом, працювати за спеціальністю,
б) позначає напрямок руху: за течією, за вітром.

Прийменник на із знахідним відмінком може означати:
а) час дії: на кінець року, на ранок, на цю пору, стільки грошей на місяць,
б) мету, призначення чогось: на знак дружби, йому на втіху, одяг на свято, на честь, на захист, на пам'ять, на адресу,
в) те, згідно з чим відбувається дія: на запрошення, на вимогу, на замовлення, на заклик, на мою думку.
Прийменник на із знахідним відмінком вживається також після слів перетворюватися, хворіти, хворий, багатий: вода перетворюється на пару, хворіти {хворий) на грип, багатий на корисні копалини.
Часом неправильно кажуть: «розмовляти на українській мові». Треба тільки: розмовляти, писати, читати українською мовою.

Прийменник через із знахідним відмінком, крім іншого, вказує на причину: через необережність, через непорозуміння, через брак часу (або: за браком часу).
Іноді помилково кажуть: «відпустка по хворобі», «аварія із-за халатності». Треба тільки: відпустка через хворобу, аварія через недбальство.

Прийменник до з родовим відмінком може вказувати:
а) на напрямок руху: іти до школи, поїхати до Львова, вступати до інституту;
б) на предмет зацікавлення: ласий до меду, швидкий до роботи, беручкий до науки, привітатися до знайомого.
Іноді сплутують значення прийменників біля та близько.

Прийменник біля з родовим відмінком позначає місце: біля Дніпра, біля будинків, біля станції метро. На місце можуть вказувати ще прийменники близько та коло: близько Києва, коло хати.
Але для позначення приблизної кількості вживаються тільки прийменники близько та коло: близько (коло) десятої години, близько (коло) тридцяти днів, близько одного кілометра. Вислови на зразок «біля п'ятої години», «біля двох кілограмів» не відповідають літературній нормі.